Subsidieregeling: Hemelwater van het riool afkoppelen

Een tijdje geleden schreven wij het artikel Tuintip #4: Gebruik regenwater in uw tuin, waarin wij het afkoppelen van hemelwater van het riool en het opvangen van regenwater in uw tuin bespraken.

Terugblik op tuintip #4:

Bij het loskoppelen van het hemelwater van uw riool, wordt het rioolsysteem niet extra overbelast bij zware neerslag. Zware regenbuien zullen waarschijnlijk in hogere frequentie gaan voorkomen in de toekomst. Regenwater is relatief schoon water. Het is inefficiënt en overbodig als een waterfilter systeem dit water moet filteren en scheiden van het vuil in het rioolwater.

Maar wat betekent dit eigenlijk voor uw tuin? Door het opvangen hiervan in eigen tuin, draagt het regenwater bij aan het in standhouden van het grondwaterpeil en dat is hard nodig, want dat peil is (zelfs na alle regenval van de laatste weken) nog altijd veel te laag.

Subsidie aanvraag doen

Naar aanleiding van een aantal vragen vanuit onze klanten, besloten wij contact op te nemen met de Gemeente Horst aan de Maas en spraken we met beleidsmedewerker Dhr. Reuten. We vroegen hem hoe een subsidieaanvraag in zijn werk gaat. Hieronder volgen de belangrijkste punten:

  • Als u een woning heeft die voor 2002 gebouwd is en u woont in een dorpskern, dan kunt u in aanmerking komen voor een afkoppelingssubsidie.
  • Om te kunnen beoordelen wat er bij u voor deze afkoppeling nodig is en om de hoogte van de mogelijke subsidie te kunnen bepalen zal er vrijblijvend een adviseur van de Gemeente Horst aan de Maas bij u langskomen.
  • Belangrijk om te weten is dat het buitengebied niet in aanmerking komt voor deze subsidie.
  • De subsidie bestaat uit €9,- per m2, dit is niet dekkend voor alle kosten maar wel breed inzetbaar. Zo mag u dit bedrag ook gebruiken om bijvoorbeeld een sedumdak aan te leggen.
  • De Gemeente ziet het liefst bovengrondse oplossingen, zoals wadi’s (=infiltratievoorzieningen) en sedumdaken. Dit om de natuur en het groenbeeld te bevorderen. Maar ondergrondse oplossingen zoals grindkoffers kunnen uiteraard ook.

Dit jaar is er ook een verruiming geweest m.b.t. het beleid en de subsidiemogelijkheden, daarom komen bedrijven nu ook in aanmerking voor deze subsidie en dit kan oplopen tot wel €15.000,-. Hiervan vindt de gemeente, net zoals De Middelpas Hoveniers, dat hier volop kansen liggen om snel stappen te kunnen maken in duurzamer watergebruik en de groene uitstraling (m.b.t. sedumdaken) van de omgeving.

Heeft u plannen om uw regenwater af te koppelen, dan kunt u het traject in gang zetten door een gesprek aan te vragen met een adviseur van de Gemeente Horst aan de Maas via de website van de gemeente Horst aan de Maas. Hierna helpt De Middelpas Hoveniers u graag verder om u hemelwateropvang te realiseren.

De gemeentes Venray en Venlo hanteren vergelijkbare voorwaarden als de gemeente Horst aan de Maas, echter zijn er wel enkele verschillen. De hoogte van de subsidie bij Gemeente Venray bedraagt €6,- bij een perceel <200 m2  en €3,- bij een perceel >200 m2. Voor de hoogte van de subsidie bij de Gemeente Venlo, kunt u contact opnemen met de Gemeente en een adviesgesprek aanvragen.

Kom in contact

 

0478 - 692432

info@demiddelpas.nl

Aanvraag doen

Voor meer informatie en andere potentiele oplossingen voor het opvangen van hemelwater, voor zowel particulier alsook voor bedrijven, verwijzen wij u graag naar de website www.waterklaar.nl.

Neem contact met ons op voor advies!