Wadi aanleg Annapark Venray

De Middelpas Hoveniers heeft een prachtige wadi aangelegd op het Annapark in Venray, deze zal dienen als bovengronds bufferings- en infiltratievoorziening.

Annapark Venray

“Het Annapark is een project waar heel veel elementen samenkomen. Bij een bezoek aan het Annapark proef je de aandacht voor het groen die de eigenaar van het park, Renschdael Groep, in de herontwikkeling van het complete park stopt. Een fantastische ontwikkeling op dit park is dan ook de organisch gevormde wadi (=infiltratievoorziening) die perfect past in de omgeving & bij onze visie als aanvoerders van de groene revolutie,” verteld Robert.

Wadi aanleg

Een wadi is een bovengronds bufferings- en infiltratievoorziening, die bij regenval tijdelijk gevuld zal zijn met hemelwater. In dit geval is het centrumgebouw van het Annapark gekoppeld aan deze wadi zodat bij neerslag het hemelwater niet onnodig het riool zal belasten. In de toekomst zullen ook enkele andere gebouwen op het Annapark worden gekoppeld aan deze wadi. 

Kom in contact

 

0478 - 692432

info@demiddelpas.nl

Aanvraag doen

Voor meer informatie en andere potentiële oplossingen voor het opvangen van hemelwater, voor zowel particulier alsook voor bedrijven neem contact met ons op!